Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

124/BC-STNMT
iến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nuóc Ảng Cang xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng,tỉnh ĐIện bIên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
06/06/2019
06/06/2019
Số hiệu Trích yếu