Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

146/TTr-STNMT
V/v phê duyệt Dự án Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐB áp dụng từ ngày 01/01.2020 cho thời kỳ ổn định 05 năm( từ 2020 đên 2024)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu