Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

520/STNMT-QLĐĐ
V/v Đề nghị cho ý kiến để hoàn thiện hồ sơ gia hạn sử dụng thuê đất của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi ĐIện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu