Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

145/TTr-STNMT
về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh: hạng mục bổ sung thiết kế xử lý kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trục sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m ( lần 02)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu