Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

122/BC-STNMT
Báo cáo tổng hợp trình thẩm định điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và điều chình dự toán xây dựng công trình: Hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu