Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

514/STNMT-QLĐ Đ
V/v cử cán bộ làm đầu mối cung cấp tài liệu pục vụ lập quy hoạch toỏng thể bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường ĐBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
05/06/2019
05/06/2019
Số hiệu Trích yếu