Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

512/STNMT-KHTC
Đề nghị cung cấp thông tin điểm đầu nối cấp điện Dự án: đầu tư XDCSHT ddể đấu giá QSD Đ ở phường Him LAm, thành phố DBP
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
04/06/2019
04/06/2019
Số hiệu Trích yếu