Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

511/STNMT-MT
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định thành lập đoàn Thanh tra hồ sơ, kết qua thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới và thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh điện biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
04/06/2019
04/06/2019
Số hiệu Trích yếu