Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

508/STNMT-KHTC
V/v Báo cáo thực hiện nộp trả ngân sách trung ương theo cáckết luận của cơ quan Thanh tra và kiểm toán nhà nước.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
03/06/2019
03/06/2019
Số hiệu Trích yếu