Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

509/STNMT-VP
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải qiuyết của Sở Nội vụ; các sở, ban ngành tỉnh; UBNd cấp huyện UBND cấp xã tron lĩnh vực Nội vụ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
03/06/2019
03/06/2019
Số hiệu Trích yếu