Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

142/TTr-STNMT
Về việc ứng vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Điện Biên để thực hiện dự án đầu tư xây dụng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
03/06/2019
03/06/2019
Số hiệu Trích yếu