Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

492/QĐ-UBND
thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Điện Biên tại địa bàn các xã: Mường Tùng, Sá Tổng và Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên và giao UBND huyện Mường Chà để quản lý theo quy hoạch
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
31/05/2019
31/05/2019
Số hiệu Trích yếu