Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

486/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
30/05/2019
30/05/2019
Số hiệu Trích yếu