Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

506/STNMT-VP
V/v đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định “Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
31/05/2019
31/05/2019
Số hiệu Trích yếu