Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

499/STNMT-VPĐKĐĐ
V/v trả lời đề nghị cung cấp thông tin, tài kliệu liên quan đến tin báo về tội phạm của Cơ quan an ninh điều tra thuộc công an Đắc Lắc
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
30/05/2019
30/05/2019
Số hiệu Trích yếu