Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

497/STNMT-KHTC
V/v góp ý dự thảo Nghị quyết về đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước theo nghành, lĩnh vực của chính phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
30/05/2019
30/05/2019
Số hiệu Trích yếu