Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

472/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
29/05/2019
29/05/2019
Số hiệu Trích yếu