Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

476/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư: Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Giai đoạn 1)
Văn bản khác
Quyết định
29/05/2019
29/05/2019
Số hiệu Trích yếu