Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

495/KH- STNMT
Kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng nước, đất đai của công ty cổ phần cấp nước ĐIện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
29/05/2019
29/05/2019
Số hiệu Trích yếu