Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

493/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc bản đồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
29/05/2019
29/05/2019
Số hiệu Trích yếu