Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

492/CV-STNMT
V/v xác nhận khối lượng cát thu hồi trong quá trình thi công hạng mục thanh thỏi lòng sông Nậm Rốn thuộc dự án khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
28/05/2019
28/05/2019
Số hiệu Trích yếu