Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

488/STNMT-KHTC
V/v giới thiệu thành viên Ban tổ chức hội thi Văn nghệ - Thể thao cụm thi đua số III năm 2019 và tham gia ý kiến vào dự thảo, điều lệ giải thể thao - văn nghệ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
27/05/2019
27/05/2019
Số hiệu Trích yếu