Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

484/STNMT-QLĐĐ
V/v kiểm tra, đánh giá kết quả xác định giá đất và phương án giá đất dự án khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
27/05/2019
27/05/2019
Số hiệu Trích yếu