Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

473/STNMT-KS
Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chon diện tích lập đề án thăm dò KS Than thuộc xã Noong Bua huyện ĐBĐ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
23/05/2019
23/05/2019
Số hiệu Trích yếu