Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

475/STNMT-KS
V/v thực hiện thuê đất và các nghĩa vụ tài chính liên quan theo quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
23/05/2019
23/05/2019
Số hiệu Trích yếu