Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

139/TTr-STNMT
V/v đề nghị phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đá làm VLXDTT trong quá trình thi công đào hố móng để phục vụ thi công các hạng mục nhà máy thủ điện Long Tạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
23/05/2019
23/05/2019
Số hiệu Trích yếu