Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

107/BC-STNMT
Tình hình thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm 5 tháng đầu năm 2019, dự ước kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Báo cáo
21/05/2019
21/05/2019
Số hiệu Trích yếu