Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

135/TTr-STNMT
Về việc cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Điện Biên tại phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
22/05/2019
22/05/2019
Số hiệu Trích yếu