Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

466/GM-STNMT
Về việc phối hợp kiểm tra hiện trạng và tình hình quản lý sử dụng đất của Viễn thông Điện Biên - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
22/05/2019
22/05/2019
Số hiệu Trích yếu