Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

136/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá tại điểm tái định cư NV11' và NV27 bản Hón, thị trấn Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
22/05/2019
22/05/2019
Số hiệu Trích yếu