Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

137/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XDCT: trường THCS và THPT Quyết Tiến, huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
22/05/2019
22/05/2019
Số hiệu Trích yếu