Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

138/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XDCT: Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ
Văn bản sở
Tờ trình
22/05/2019
22/05/2019
Số hiệu Trích yếu