Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

64/BC-BTCD
Báo cáo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh và cấp huyện của tỉnh Điện Biên tháng 5 năm 2019 (từ 23/4/2019-20/5/2019)
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Báo cáo
21/05/2019
21/05/2019
Số hiệu Trích yếu