Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

454/STNMT-QLĐĐ
V/v tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2013-215 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu