Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

130/TTr-STNMT
V/v thẩm định và trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ, XD, cập nhật KH hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh ĐB giai đoạn 2021 - 2020 tầm nhìn đến 2050
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
21/05/2019
21/05/2019
Số hiệu Trích yếu