Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

445/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia thẩm định để xuất chủ trương đầu tư dự án Cơ sở sản xuất gạch không nung và đá xẻ ốp lát trên địa bàn thị xã Mường Lay
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu