Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

458/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v tham gia góp ý dự thảo Nghị định của TTCP quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
20/05/2019
20/05/2019
Số hiệu Trích yếu