Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

460/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo KH triển khai thi hành Luật đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
20/05/2019
20/05/2019
Số hiệu Trích yếu