Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

461/STNMT-KHTC
V/v góp ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý và phát triển làng nghề nông thôn, công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
20/05/2019
20/05/2019
Số hiệu Trích yếu