Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

448/QĐ-UBND
Về việc bổ sung nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định và Đoàn thẩm định xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định 948/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 và Quyết định 949/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của UBND tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu