Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

450/QĐ-CTUBND
V/v thành lập Tổ công tác chỉ đạo rà soát, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu