Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1410/UBND-KT
Về việc Xử lý, khắc phục sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình và đền bù giải phóng mặt bằng công trình thủy điện Sông Mã 3, huyện Điện Biên Đông.
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu