Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

128/TTr-STNMT
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Quản lý giao thông tỉnh Điện Biên tại đại bàn các xã: Mường Tùng, Sá Tổng và Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu