Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1387/XN-UBND
Xác nhận Khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch tận dụng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường trong quá trình thi công đào hố móng để phục vụ thi công các hạng mục nhà máy thuỷ điện Long Tạo
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
16/05/2019
16/05/2019
Số hiệu Trích yếu