Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

443/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí Nhiệm vụ “ đánh giá khí hậu tỉnh Điện Biên" thuộc hợp phần biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/05/2019
16/05/2019
Số hiệu Trích yếu