Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

442/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí của 02 Nhiệm vụ “ Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
16/05/2019
16/05/2019
Số hiệu Trích yếu