Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

127/TTr-STNMT
ban hành KH tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, ngày môi trường thế giới năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu