Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

1376/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
UBND tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Kế hoạch
16/05/2019
16/05/2019
Số hiệu Trích yếu