Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

123/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất XDCT: Nhà máy thủy điện Long Tạo (Hạng mục: Đường dây 110kv thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức) tại xã Pú Xi, huyện Tuần giáo và xã Huổi Mí huyện Mường Chà
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
17/05/2019
17/05/2019
Số hiệu Trích yếu