Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

137/QĐ-STNMT
V/v giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiẹn XD bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐB năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
13/05/2019
13/05/2019
Số hiệu Trích yếu